ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА PIERRE FABRE GROUP

Благодарим ви, че посетихте нашия Уебсайт. Защитата и сигурността на личните данни на нашите клиенти и потребители е основна грижа на Pierre Fabre Group.
Тази Политика за поверителност обяснява каква информация се събира, когато посещавате и използвате нашия Уебсайт, и как се обработва тази информация.

 

1. КОИ СМЕ НИЕ?

Този уебсайт (наричан по-нататък « www.pierrefabre-oralcare.com/bg-bg/ ») се управлява от Pierre Fabre Médicament, Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France, ФРАНЦИЯ (наричан по-нататък „Pierre Fabre“ или „Ние“), която отговаря за обработката на личните данни, които могат да бъдат събрани от вас на Уебсайта за целите, описани по-долу.
Приканваме Ви да прочетете внимателно тази Политика за поверителност, за да се запознаете с условията за обработване на Вашите лични данни, когато посещавате нашия Уебсайт. Моля, имайте предвид, че тя може да бъде актуализирана по всяко време от Pierre Fabre. Датата на последната актуализация ще се появи на тази страница. Затова ви приканваме да я посещавате редовно.

 

2. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

В зависимост от това какви услуги използвате на нашия уебсайт и как са конфигурирани настройките на устройството Ви (особено по отношение на бисквитки и други проследяващи устройства), личната информация за Вас (наричана по-долу „вашите Лични данни“), събирана и обработвана от Pierre Fabre, включва:

Данните, които сте въвели доброволно във формуляр (абонамент за бюлетин, контакт, участие в промоционално събитие (състезание, игри или проучване)), като например:

вашето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, пол, пощенски адрес и всяка друга информация за вас, съобщена от вас като част от заявката ви (която може да включва данни за здравословно състояние).

Данните, генерирани от вашия браузър, се събират автоматично от нашия сървър с помощта на „бисквитки и други проследяващи устройства“:

Данни, специфични за посетените уеб страници: име на домейна; дата, час и продължителност на посещението; страници, видеоклипове, реклами, върху които сте кликнали.

Данни, които са специфични за вас: вашият IP адрес (местоположение на входната точка на мрежата; тип браузър, операционна система).

Ние не използваме тези автоматично събрани Лични данни, за да се опитаме да ви идентифицираме, и не ги свързваме с Личните данни, описани по-горе, които ни предоставяте. 

Възможно е да получим Лични данни за вас и от трети страни (напр. от профили в социални медии, ако сте влезли в профила си в социална медия).

 

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

По-долу ще намерите общ преглед на целите за обработка на вашите лични данни чрез нашите услуги и причините, поради които това е необходимо за нас.

Цели на обработкатаПравно основание за обработка на вашитеЛични Данни чрез нашите Услуги
За да отговорим на вашите въпроси, изпратени по имейл, чрез формата за контакт и чатаНашият законен интерес
За да ви изпращаме информация за нашите оферти, новини и събития (бюлетини, покани и други публикации)Вашето изрично съгласие
Извършване на статистически анализи
За да намерите най-близкия до вас магазин или търговски обект за продажба
За да разберем по-добре Вашите предпочитания, като анализираме поведението Ви на нашия Уебсайт и Ви предлагаме продукти или услуги, които са по-адаптирани към Вашите интереси 
Да уведомяваме компетентните органи за всякакви проблеми, свързани с използването на нашите продуктиНашите правни задължения

 

Личните данни, които са от съществено значение за изпълнението на описаните по-горе цели, са отбелязани със звездичка на различните страници на Уебсайта, където се събират.

Ако решите да не попълните тези задължителни полета, може да не успеем да обработим заявките ви и/или да ви предоставим исканите продукти и услуги. Другите Лични данни не са задължителни и ни позволяват да ви опознаем по-добре и съответно да подобрим нашите комуникации и услуги.

 

4. КОМУНИКАЦИЯ И ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние сме част от международната група Pierre Fabre и от време на време може да разкриваме вашите Лични данни на групата Pierre Fabre за целите, посочени по-горе.
Можем също така да назначим доставчици на услуги от трети страни (които ще работят в съответствие с нашите инструкции), за да ни помогнат да Ви предоставим информация, продукти или услуги, да насочим и управляваме нашия бизнес или да управляваме и подобряваме нашия Уебсайт. В такива случаи тези трети страни може да се нуждаят от достъп до вашите Лични данни.
Ако вашите Лични данни се предават извън ЕИП (Европейското икономическо пространство) на други дружества от Групата Pierre Fabre или на доставчици на услуги, ние ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че вашите Лични данни са осигурени със същото ниво на защита, както ако бяха останали в ЕИП, включително чрез сключване на договори за предаване на данни въз основа на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или преразгледани, или чрез други механизми за предаване, като например решения за пригодност, обвързващи корпоративни правила или договори, одобрени от органите за защита на данните на ЕС, където е приложимо.
Възможно е също така да разкрием вашите Лични данни на трети страни в рамките на действителна или потенциална продажба на Pierre Fabre или на активи, които ни принадлежат или са собственост на свързани лица, като в този случай Личните данни, които съхраняваме за нашите потребители, могат да бъдат част от прехвърлените активи.
Ще отговорим и на искания за информация, ако законът изисква това, или ако такова разкриване е необходимо за защита на нашите права и/или нас, за изпълнение на съдебно разпореждане, искане от регулаторен орган или друг правен или административен процес срещу нас.

 

5. ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ

Когато това е разрешено от закона и при условие, че сте дали съгласието си за това, ние можем да комуникираме с вас по електронен път, за да ви представим нашите продукти и услуги. Ако желаете да се отпишете, за да не получавате повече нашите съобщения, моля, използвайте връзката „Отписване“ в нашите имейли, изпратете STOP чрез SMS на посочения номер или се свържете с нас директно на адреса „Свържете се с нас“ и ние ще спрем да ви изпращаме съобщения.

 

6. СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Като общо правило ние съхраняваме Вашите Лични данни само за периода, необходим за постигане на целите, за които са били събрани.
Съхраняваме Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е строго необходимо, за да управляваме взаимоотношенията си с Вас.
Въпреки това ще съхраняваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг в продължение на три (3) години от датата на последното взаимодействие между нас, ако не сте клиент, и докато поддържаме контакт с Вас чрез нашите промоционални дейности, ако сте клиент, освен ако не възразите, когато получите някое от нашите маркетингови съобщения.
IP адресите, събрани за целите на сигурността, не се съхраняват за повече от десет (10) дни.
И накрая, събраните регистри на свързванията ще бъдат съхранявани, при условие че дадете съгласието си, с помощта на бисквитки и други проследяващи устройства, използвани на нашия Уебсайт, за период не по-дълъг от тринадесет (13) месеца в съответствие с приложимите закони и разпоредби. За повече подробности, моля, вижте раздела „Бисквитки“ по-долу.
Възможно е да се наложи да запазим Вашите Лични данни в архивна форма след посочения по-долу период, за да спазим нашите правни задължения или, ако е необходимо, вземайки предвид приложимата давност, за да упражним някое от нашите права.

След като Вашите Лични данни вече не са необходими за целите или архивите, за да изпълним нашите правни задължения или спазим давността, ние гарантираме, че те ще бъдат напълно унищожени или анонимизирани.

 

7. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като Pierre Fabre не контролира и не носи отговорност за техните практики за защита на данните, ви препоръчваме да се запознаете с политиките за защита на данните на тези уебсайтове на трети страни. Настоящата политика се отнася единствено за Лични данни, събрани от нашите Уебсайтове или в хода на нашите дейности.

 

8. ВАШИТЕ ПРАВА

В съответствие с приложимите разпоредби можете да имате следните права по отношение на вашите Лични данни:

 • да получите копие от Личните си данни, информация за начина на обработването им и правното основание за това;
 • да коригирате неправилни Лични данни (включително правото да попълните непълни Лични данни);
 • да изтриете Личните си данни, при условие че правното основание за събиране на данните ви позволява да го направите. Освен това в определени случаи това право може да се прилага само когато данните вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани или обработени;
 • да ограничите обработката на вашите Лични данни, когато:
  • точността на Личните данни се оспорва;
  • обработката е незаконна, но Вие се противопоставяте на изтриването на Вашите Лични данни;
  • вече не се нуждаем от вашите Лични данни, но те все още са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • да поискате преносимост на вашите Лични данни в машинночетим формат за трета страна (или за вас), ако обработката ни се основава на вашето съгласие или на изпълнението на договор, сключен с вас;
 • да получите или да се запознаете с копие от подходящите мерки, предприети за прехвърляне на Вашите Лични данни в трета държава или в международна организация;
 • да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите Лични данни (ако подобно обработване се основава на Вашето съгласие), без да се засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласието, преди то да бъде оттеглено;
 • да предоставите общи или конкретни инструкции за това как да обработваме и използваме вашите Лични данни след смъртта Ви;
 • В допълнение към горепосочените права имате право да възразите срещу всяко обработване на вашите Лични данни, обосновано чрез законния интерес на Pierre Fabre, включително профилиране (срещу вашето съгласие или за изпълнение на договор с вас).

Също така имате право да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните.
За да се възползвате от тези права, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу, в раздел „Свържете се с нас“.

Моля, имайте предвид, че можем да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да начисляваме такси, ако това е позволено от закона, например ако искането ви е явно неоснователно или прекомерно. Ще се постараем да отговорим на заявката ви в рамките на приложимия срок.

 

 

9. ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Ако откажете бисквитките, няма да поставяме никакви други бисквитки на вашето устройство, освен бисквитките, посочени по-горе (включително бисквитка за запаметяване на факта, че не желаете да се поставят никакви бисквитки, когато посещавате Уебсайта).
Все пак, моля, имайте предвид, че ако решите да премахнете или отхвърлите определени бисквитки, това ще се отрази на определени функции или услуги на нашия Уебсайт.

 

10. АКТУАЛИЗАЦИИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време, за да вземем предвид промените в закона и/или нашите практики по отношение на защитата на личните данни.

 

11. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или ако желаете да упражните някое от правата си, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на следния адрес: dpofr@pierre-fabre.com Последна промяна: 01/06/2024

Обратно към началото