ПРАВНИ ИЗВЕСТИЯ НА УЕБСАЙТА НА PIERRE FABRE ORAL CARE  

 

Редактор  
PIERRE FABRE MEDICAMENT  опростено акционерно дружество с капитал от 48 974 975 EUR 
Със седалище на адрес 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE, ФРАНЦИЯ 
RCS (номер в търговския регистър) Nanterre 326 118 502 
Номер по ДДС на ЕС: FR35 326 118 502
Имейл: contact.pierrefabreoralcare@pierre-fabre.com

Действайки от името и за сметка на PIERRE FABRE ORAL CARE, със седалище Peraudel - 17 Avenue Jean Moulin - 81106 Castres, Франция 

Директор на издателството  Г-н Еманюел САВИ, директор на PIERRE FABRE PERSONAL CARE 

Разработчик
SMILE 
опростено акционерно дружество с капитал от 814 314,88 EUR 
20 Rue des Jardins
92600 Asnières-sur-Seine 
RCS (номер в търговския регистър) Nanterre 378 615 363 

Host  
PLATFORM.SH  опростено акционерно дружество с капитал от 510 747 000 EUR 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Париж, Франция 
RCS (номер в търговския регистър) Paris B 521 496 059
Телефонен номер: +33 (0) 1 40 09 30 00
Имейл: customercare@platform.sh

 

Заслуги 
Дизайн, създаване: ОБЩО Концепция, редакционно съдържание, снимки/видео: PIERRE FABRE MEDICAMENT

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА НА PIERRE FABRE ORAL CARE

 

ЧЛЕН 1 - ЦЕЛ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Целта на настоящите общи условия за ползване (наричани по-нататък „ОУ“) е да определят условията за ползване и достъп до Уебсайта, принадлежащ на марката PIERRE FABRE ORAL CARE (наричана по-нататък PIERRE FABRE ORAL CARE), търговска марка, собственост на PIERRE FABRE MEDICAMENT (наричана по-нататък PFM), които се считат за приети от потребителите (наричани по-нататък „Потребители“) само с посещението на този уебсайт.

Тъй като комуникацията, свързана с продуктите на PIERRE FABRE ORAL CARE, подлежи на специфични разпоредби, Уебсайтът е разделен на две (2) отделни части и е идентифициран по ясен и четлив за потребителя начин: гамите от продукти за здравето, подлежащи на AMM (autorisation de mise sur le marché) [разрешение за търговия], в съответствие с фармацевтичните разпоредби; и гамата от продукти, които не подлежат на AMM.

Ако Потребителите не желаят да приемат тези условия, PIERRE FABRE ORAL CARE ги моли да напуснат Уебсайта. 

ОУ са предмет на френското законодателство и могат да бъдат променяни по всяко време, без предизвестие. Уебсайтът трябва да се използва и се взема предвид единствено за лични, нетърговски цели. 

Като цяло на Потребителя е забранено да използва целия Уебсайт или част от него за цели, които са незаконни (авторско право) или забранени от настоящите ОУ. 

С извършването на справка в Уебсайта Потребителят се съгласява да спазва ОУ, както са показани на датата на справката. 

ОУ се прилагат за всеки Потребител, който посещава Уебсайта. 
 
ЧЛЕН 2 - ОПИСАНИЕ НА УЕБСАЙТА
Уебсайтът е достъпен само онлайн на следния адрес:

https://www.pierrefabre-oralcare.com/en-fr и само за Потребители, пребиваващи в континентална Франция (включително Корсика). 

Уебсайтът е създаден, за да ви предоставя информация за PIERRE FABRE ORAL CARE (описания на продукти, съвети, конкурси, бюлетини и т.н.), както и да представя всички гами на PIERRE FABRE ORAL CARE. В частност, Уебсайтът предоставя извъндоговорна информация за PIERRE FABRE ORAL CARE, с постоянната цел да описва всички нейни продукти, но без намерение да предлага директна покупка на продукт или услуга (освен ако изрично не е посочено друго) (наричани по-долу „Услуги“). 

Ако сте на възраст под шестнадесет (16) години, от Вас се изисква да декларирате, че сте получили разрешение от Вашите родители или законни представители, преди да предоставите на PIERRE FABRE ORAL CARE Вашите лични данни за достъп до Уебсайта и за получаване на съобщения, изпратени от PIERRE FABRE ORAL CARE.

Уебсайтът се финансира изцяло от PFM. Уебсайтът не представлява оферта и не приветства никаква форма на реклама. 
 
Досега Уебсайтът се актуализира, като се вземат предвид всички дейности, но може да се случи така, че определена нова информация, Услуги или съобщения да не са валидни към момента на разпространението им или просто да са остарели. PIERRE FABRE ORAL CARE не може да гарантира, въпреки че полага всички усилия за това, че цялата информация и Услуги, налични на Уебсайта, са напълно актуални.
 
PIERRE FABRE ORAL CARE не гарантира точността и изчерпателността на информацията или Услугите, съдържащи се на Уебсайта. PIERRE FABRE ORAL CARE ще направи съответните корекции. Освен това предоставената информация и Услуги може да са били актуализирани между момента, в който Потребителите са ги разгледали, и момента, в който са се запознали с тях. PIERRE FABRE ORAL CARE не гарантира по никакъв начин, че тази информация и тези Услуги са точни, пълни и актуални.
 
Използването на Уебсайта е отговорност единствено и изцяло на Потребителя. PIERRE FABRE ORAL CARE не може да носи отговорност за каквито и да било последствия в резултат на използването на Уебсайта.
 
Освен ако изрично не е предвидено друго, всяка нова функция, която подобрява или увеличава една или повече съществуващи услуги, или всяка нова услуга, стартирана от PIERRE FABRE ORAL CARE, ще бъде предмет на ОУ.
Потребителите приемат, че Услугата им се предоставя „във вида, в който е“. Потребителите се съгласяват да използват Уебсайта в съответствие с целите, описани в ОУ, да не използват Уебсайта по начин, различен от предназначението му, и да не се опитват да пренасочват потребителите към друга услуга.
 

ЧЛЕН 3 - УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА
3,1. За да получи достъп до Уебсайта, Потребителят трябва да разполага с хардуера и софтуера, необходими за използване на интернет. За да получи достъп до Уебсайта чрез компютър, таблет или мобилен телефон (наричан по-долу „Устройство“), Потребителят трябва да има подходящ високоскоростен достъп до интернет, широколентов абонамент или абонамент за пренос на данни, който позволява достъп до интернет от компютър/таблет/съвместим мобилен телефон, като например: смартфон (IOS, Android), WAP връзка, Wi-Fi и/или 3G/4G. 

Потребителят потвърждава, че условията на договора с неговия интернет/мобилен оператор ще продължат да се прилагат при използването на Уебсайта. Потребителят поема сам всички разходи, които могат да бъдат поискани от оператора, свързани с достъпа до услуги за интернет връзка, Wi-Fi, WAP и/или 3G/4G, за да използва Уебсайта. 
Когато използва Уебсайта, Потребителят се съгласява да не се намесва в правилното функциониране на Уебсайта, сървърите, мрежите и/или да променя, адаптира, хаква Уебсайта и/или да модифицира приложение или уебсайт на трета страна, за да създаде объркване по отношение на връзката с Уебсайта. 

Потребителят е наясно с ограниченията и лимитите на интернет и телекомуникационните мрежи и затова се задължава: 
• да защитава своето устройство от всякаква форма на вируси, опити за проникване, неоторизиран достъп и/или използване от трети страни; 
• да осигури условията за инсталиране, експлоатация и поддръжка на своето устройство, необходими за правилното функциониране на Уебсайта. 

3. 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Използвайки Уебсайта, Потребителите се съгласяват да не: 
• използват Уебсайта и Услугите, за да се занимавате с политика, пропаганда или прозелитизъм; 
• използват Уебсайта по начин, различен от предназначението му; 
• извършват незаконни дейности, по-специално нарушаване на авторските права върху снимки, изображения, текстове, видеоклипове и др; 
• рекламират или подтикват други Потребители да използват други услуги, независимо дали са конкурентни или не; 
• подкопават по какъвто и да е начин функционирането на Уебсайта; 
• нарушават законите за интелектуална собственост; 
• нарушават приложимите закони и разпоредби. 

На потребителите е забранено: 
• изтегляне, изпращане, изпращане по електронна поща или разпространяване по какъвто и да е друг начин на съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, представляващо тормоз, клеветническо, вулгарно, неприлично, застрашаващо личния живот на другите, изпълнено с омраза, расистко или по друг начин неприемливо; 
• консултиране, показване, изтегляне, предаване на каквото и да е съдържание, което би било в противоречие с действащите закони на страната, в която се посещава Уебсайтът, и по-специално по отношение на интелектуалната собственост; 
• опити да заблуждава други Потребители, като приема името или фирменото наименование на други хора и по-конкретно като се представя за служител или филиал на PFM и PIERRE FABRE ORAL CARE, за модератор,гид или хост; 
• изтегляне, показване, изпращане по електронна поща или разпространяване по какъвто и да е друг начин на съдържание, включващо компютърни вируси или друг код, файл или програма, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или телекомуникационен инструмент (този списък в никакъв случай не е изчерпателен); 
• изтегляне, показване, изпращане по електронна поща или разпространение по какъвто и да е друг начин на съдържание, което нарушава патент, търговска марка, производствена тайна, права върху интелектуална собственост или други авторски права (наричани по-долу общо „права“) на трети страни; 
• прекъсване на нормалния ход на разговора, ускоряване на темпото на превъртане на екрана, така че Потребителите да не могат да проследят и напишат своя отговор или да извършат каквото и да е действие с подобен разрушителен ефект, възпрепятстващ способността на Потребителите да общуват в реално време; 
• намесване или нарушаване на работата на Услугата, сървърите, мрежите, свързани с Услугата, или отказ да спазва изискваните условия, процедури, общи правила или регулаторни разпоредби, приложими към мрежите, свързани с Услугата; 
• тормоз по какъвто и да е начин на друг или няколко други Потребители; 
• събиране и съхраняване на лични данни и идентификационни данни, свързани с други потребители. 

PIERRE FABRE ORAL CARE или всяко лице или организация, определени от PIERRE FABRE ORAL CARE, ще имат право да изтриват или премахват всяко съдържание, което нарушава тези условия и/или действащите разпоредби и/или всяко съдържание, което е осъдително по какъвто и да е друг начин.
Потребителите също така приемат, че трябва да проявяват добра преценка и да поемат всички свързани с използването на Услугата или Уебсайта рискове.

ЧЛЕН 4 - ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА УЕБСАЙТА
4,1. Информация за продукти и услуги 

Освен ако не е посочено друго, продуктите и услугите, представени на Уебсайта, представляват общо представяне на продуктовата гама на PIERRE FABRE ORAL CARE. Тази информация се предоставя само за информационни и извъндоговорни цели.

4,2. Използване на съветите, предоставени на Уебсайта 

Информацията се предоставя на потребителите на Уебсайта. Тази разпоредба не засяга прехвърлянето на правото на собственост, свързано с информацията. Потребителите получават само лиценз за консултиране и използване на тази информация при неизключителни условия и за лична употреба. В този смисъл на потребителите се забранява да копират или възпроизвеждат цялата информация или част от нея по какъвто и да е начин и на какъвто и да е съществуващ или бъдещ носител, да превеждат информацията на друг език и да я адаптират. 

PIERRE FABRE ORAL CARE не носи отговорност за последиците, преки или косвени, и/или за щети, причинени в резултат на неизправна или хакната информация. Освен това задължението на PIERRE FABRE ORAL CARE се отнася до средствата, а не до резултата по отношение на информацията и съветите, които ще бъдат предоставени на Потребителите.
И накрая, PIERRE FABRE ORAL CARE не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции и не поема никаква отговорност за използването на тази информация или съвети. Те се предоставят само с информационна цел.
За всякаква допълнителна информация и/или притеснения можете да пишете на следния адрес: 
По имейл: contact.pierrefabreoralcare@pierre-fabre.com  По пощата: INFORMATION CONSEILS PIERRE FABRE SANTE - BP 100 - 81506 LAVAUR CEDEX, ФРАНЦИЯ
 
ЧЛЕН 5 - ПУБЛИКУВАНЕ НА ОНЛАЙН ОТЗИВИ И ОЦЕНКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Уебсайтът позволява на Потребителите да се идентифицират и да използват онлайн услугата за оценяване или отзиви, за да публикуват оценки или ревюта (наричани по-долу „Оценки/Отзиви“) за продуктите PIERRE FABRE ORAL CARE. На служителите на PIERRE FABRE ORAL CARE/PFM или на някой от нейните филиали е забранено да подават Оценки/Отзиви на Уебсайта.

Всеки потребител е отговорен за своя Оценка/Отзив. PIERRE FABRE ORAL CARE не може да носи отговорност пред никое лице за Оценки/Отзиви, оставени от даден потребител.
5.1. Условия за подаване на Оценка(и)/Отзив(и)

С публикуването на Оценка или Отзив на Уебсайта, Потребителите декларират и гарантират, че: 
• техните Оценка(и)/Отзив(и) са в съответствие с ОУ и са в съответствие с действащите законови и регулаторни разпоредби; 
• те са авторите на Оценка(и)/Отзив(и), че не се представят за друго лице и че не използват фалшив имейл адрес или не заблуждават за произхода на своите Оценка(и)/Отзив(и); 
• техните Оценка(и)/Отзив(и) са тяхно оригинално произведение и не нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни; 
• цялото публикувано съдържание е точно и прецизно. 
 
Освен това потребителите декларират и гарантират, че няма да изпращат никакво съдържание:
• с вероятност да ги идентифицира (Потребителите не използват пълното си име, а само първото си име или „псевдоним“); 
• с информация (включително цени) за конкуренти на PIERRE FABRE ORAL CARE или техни продукти (включително други производители и/или дистрибутори и/или доставчици на козметични продукти и продукти, свързани с красотата/здравето на косата); 
• без връзка с оценката на продуктите на PIERRE FABRE ORAL CARE, представени на Уебсайта; 
• за което получават компенсация от трета страна под каквато и да е форма; 
• с вероятност да се счита за реклама, промоционален материал или друга форма на публичност; 
• с препратки към други уебсайтове, URL адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера; 
• с наличие на компютърен вирус или каквато и да е друга потенциално разрушителна или увреждаща компютърна програма или файл, или инструкции за създаване на такъв вирус, програма или файл; 
• което е клеветническо, заплашително, обидно, вредно, злонамерено, подбуждащо към насилие или омраза, вулгарно, неприлично, нарушаващо правото на личен живот или правото на изображение или неподходящо по какъвто и да е начин; 
• което се състои в получаване или предоставяне на диагнози или съвети, свързани с медицински, психологически, правни, финансови и др. проблеми. 
 
5,2. Контрол, публикуване и промяна на Оценки и Отзиви 

  • Контролни характеристики 
  • преди публикуването им от PIERRE FABRE ORAL CARE. 
  • в срок от два (2) месеца от датата на подаване от страна на Потребителя. 
  • Отказ за публикуване

PIERRE FABRE ORAL CARE си запазва правото да откаже да публикува оценки/отзиви, за които по свое усмотрение счита, че нарушават условията, посочени в член I. 

 
Освен това PIERRE FABRE ORAL CARE си запазва правото да не публикува: 
• дублиращо се съдържание; 
• мнения, написани на език, различен от този на Уебсайта; 
• всяко съдържание, което е неразбираемо (по-специално съдържание със случайни символи и изброяване на думи). 
 
• публикувани Оценки/Отзиви
Публикуваните след модериране Оценки/Отзиви ще бъдат видими на Уебсайта за период от три (3) години. В края на този период Оценките/Отзивите се съхраняват от PIERRE FABRE ORAL CARE за период от три (3) години. 
Оценките/Отзивите, предоставени от Потребителя, няма да бъдат променяни. 
 
5,3. Интелектуална собственост

За всяка/всички Оценка(и)/Отзив(и), които Потребителите подават на Уебсайта, Потребителите предоставят на PFM и неговите филиали, както и на PIERRE FABRE ORAL CARE безплатен, неотменим, неизключителен световен лиценз за период от три (3) години от публикуването на Оценката/Отзива, да възпроизвеждат, представят, използват, копират, променят, адаптират, превеждат, създават производни произведения, интегрират в други произведения, разпространяват тази/тези Оценка(и)/Отзив(и) (изцяло или частично) и по друг начин използват и/или вграждат това съдържание във всяка друга среда, медия или технология. 
С настоящото Потребителите потвърждават, че PFM, както и неговите филиали, и PIERRE FABRE ORAL CARE, могат да превеждат и публикуват Оценката(и)/Отзива(и) им на своите настоящи и бъдещи страници в социалните мрежи (без този списък да е изчерпателен): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat и т.н.) и всяка чуждестранна версия на нейния Уебсайт, включително уебсайтове на партньори/дистрибутори. 
С настоящото Потребителите се информират, че такава публикация може да включва тяхното име (или псевдоними, както е препоръчано по-горе), използвани за публикуване на Оценката(и)/Отзивът(и) им. С настоящото Потребителите приемат, че Оценката(и)/Отзивът(и) им могат да бъдат използвани във връзка с марката PIERRE FABRE ORAL CARE и свързаните с нея лога на марката PIERRE FABRE ORAL CARE и при условията, предвидени в настоящия абзац. 
 
5,4. Контакт 

За всякакви въпроси или коментари относно продуктите на PIERRE FABRE ORAL CARE или тяхната употреба, потребителите могат да се свържат с PIERRE FABRE ORAL CARE на следния адрес: contact.pierrefabreoralcare@pierre-fabre.com

PIERRE FABRE ORAL CARE си запазва правото да предаде вашето мнение на своя отдел за обслужване на клиенти, ако сметне това за подходящо.
 


ЧЛЕН 6 - ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
6.1 ОТГОВОРНОСТ 

Използването на Уебсайта е отговорност единствено и изцяло на Потребителите. Потребителите се задължават да използват Уебсайта в съответствие с предназначението му.
PIERRE FABRE ORAL CARE гарантира на Потребителите спокойното ползване на Уебсайта и по-специално гарантира, че Уебсайтът не нарушава права на интелектуална собственост, притежавани от трета страна, и че съдържа оригинално съдържание. PIERRE FABRE ORAL CARE гарантира, че Уебсайтът е в съответствие с действащите френски законови разпоредби и приложимите отраслови стандарти за уебсайтове.
 
Потребителите се задължават да не внасят доброволно или дори неволно вируси, бъгове или файлове от какъвто и да е вид, които нарушават функционирането на Уебсайта, като в такъв случай те поемат цялата отговорност за тях.
В духа на уважение към всички, PIERRE FABRE ORAL CARE може да предприеме правни действия срещу недобросъвестни потребители.
Потребителят декларира и гарантира, че е напълно наясно с характеристиките и ограниченията на интернет и по-специално, че предаването на данни и информация в интернет се ползва само с относителна техническа надеждност, като се разпространяват в разнородни мрежи с различни характеристики и технически възможности, които прекъсват достъпа или го правят невъзможен в определени моменти. 

PIERRE FABRE ORAL CARE не може да носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от свързването с Уебсайта или от използването на Уебсайта от Потребител.
PIERRE FABRE ORAL CARE не носи отговорност за грешки, пропуски, вируси или резултати, които могат да бъдат получени при неправилна употреба на Услугите, информацията и Уебсайта. PIERRE FABRE ORAL CARE е обвързана единствено със задължение за предоставяне на информационни средства.
PIERRE FABRE ORAL CARE, мениджърите или служителите на PIERRE FABRE ORAL CARE/PFM не могат да бъдат държани отговорни за:
- всякакви щети, произтичащи от свързването, достъпа или използването на Уебсайта; - щети, произтичащи пряко или непряко от разглеждането на Уебсайта или от използването на Услугите, достъпни на него; - преки или косвени щети, произтичащи от използването на Уебсайта, и по-специално всякакви оперативни, финансови или търговски загуби или загуба на Уебсайта, или на данни в информационна система, дори ако PIERRE FABRE ORAL CARE е наясно с възможността за такива щети.
 
При никакви обстоятелства PIERRE FABRE ORAL CARE не носи отговорност за загуба на информация/услуги или щети, свързани с тази услуга. Всяка информация или услуга, предоставена от Уебсайта, не може да се тълкува като някакъв вид гаранция.
При спазване на приложимите законови или регулаторни разпоредби, PIERRE FABRE ORAL CARE не носи отговорност за каквито и да било щети, по-специално, но не само, за загуба на печалби, клиенти, данни, нематериална собственост, които могат да възникнат в резултат на използването или невъзможността за използване на Уебсайта и по-общо за всяко събитие, свързано с Уебсайта и/или сайт на трета страна.

6,2. АКТУАЛИЗАЦИИ НА УЕБСАЙТА ИЛИ СПИРАНЕ

PIERRE FABRE ORAL CARE се стреми да поддържа достъпа до Уебсайта седем дни в седмицата, 24 часа в денонощието, но не е задължена да го прави. Поради това PIERRE FABRE ORAL CARE може да прекъсне достъпа, особено по причини, свързани с поддръжката и модернизацията. PIERRE FABRE ORAL CARE по никакъв начин не носи отговорност за тези прекъсвания и последствията, които могат да възникнат за Потребителя или за трета страна.
PIERRE FABRE ORAL CARE си запазва правото да променя или изтрива Уебсайта без предизвестие и без каквато и да е отговорност. Изтриването или модифицирането на Уебсайта не може да оправдае по никакъв начин определена компенсация за Потребителите или разпределение на щети и интереси.

6,3. ГАРАНЦИИ

Потребителите потвърждават и изрично приемат, че: 
• използването Уебсайта и Услугата се извършва на тяхна собствена отговорност. Услугата се предоставя на базата на услугата „каквато си е“ и е достъпна в зависимост от нейната наличност, като PIERRE FABRE ORAL CARE не предоставя никакви изрични или косвени гаранции относно качеството и съвместимостта на Услугата за конкретна употреба, както и относно ненарушаването на правилата за използване на Услугата от нейните Потребители (този списък не е изчерпателен). 

• PIERRE FABRE ORAL CARE не гарантира, че Уебсайтът и/или Услугите ще отговорят на техните очаквания; че те ще бъдат непрекъснати, целесъобразни, сигурни или лишени от грешки; че резултатите, които могат да бъдат получени чрез използването на услугите, ще бъдат точни и надеждни; че качеството на всички Услуги, информация или други материали, получени от тях чрез Услугата, ще отговори на техните очаквания; че дефектите в използвания софтуер, ако има такива, ще бъдат отстранени. 

• Всеки материал, изтеглен или получен по какъвто и да е друг начин при използването на Услугата, е на тяхна собствена отговорност. Потребителите носят пълна отговорност за всяка повреда на компютъра си или загуба на данни в резултат на изтеглянето на този материал. 

ЧЛЕН 7 - ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е предвидено друго в настоящия документ, всички елементи, които се появяват на Уебсайта (включително, по-специално текст, данни, бази данни, графики, лога, марки, имена, анимации, изображения, видеоклипове, звуци, софтуер и всички други елементи) (наричани по-нататък „Елементи“) са изключителна собственост на PFM и PIERRE FABRE ORAL CARE и/или на трети страни, които са предоставили лиценз, и попадат в обхвата на френското и международното законодателство в областта на авторското право и, в по-широк смисъл, на интелектуалната собственост. 

Тези елементи са защитени от авторско право, авторски права, търговски марки, патенти, права върху бази данни, търговски тайни и/или всички други права на интелектуална собственост. 
Всички права за възпроизвеждане, представяне и публична комуникация, включително визуални, фотографски, иконографски или други представяния са запазени. Строго забранено е възпроизвеждането на целия Уебсайт или на част от него на какъвто и да е електронен носител без изричното разрешение от директора на издателството. 

Марките и логата, използвани на Уебсайта, са регистрирани и тяхното възпроизвеждане би представлявало нарушение. Всички права за използване са запазени. В съответствие с член L.122-4 от Закона за интелектуална собственост всяко представяне или възпроизвеждане, което не е изрично разрешено, изцяло или частично, и по какъвто и да е начин, ще бъде незаконно и ще представлява нарушение, наказуемо по член L.335-2 и подчинено на Закона за интелектуалната собственост. 

Потребителят няма право да продава, копира, отдава под наем, предлага на пазара, прехвърля, преотстъпва или по друг начин преотстъпва, модифицира, адаптира Уебсайта, да го слива изцяло или частично с друг софтуер, да го превежда, декомпилира, разглобява или създава софтуер или функции, получени от Уебсайта, без изричното писмено разрешение на директора на издателството.

PIERRE FABRE ORAL CARE предоставя на Потребителя безплатен, неизключителен, непрехвърляем, личен лиценз, ограничен до лична употреба, за достъп, използване и разглеждане на Уебсайта и неговите елементи. Това право се предоставя изключително за лична, частна и нетърговска употреба и подлежи на запазване на всички известия, свързани с възпроизвеждането и правата на интелектуална собственост, свързани с него. В този смисъл на Потребителя е забранено да копира и/или възпроизвежда всички или част от Елементите по какъвто и да е начин и на какъвто и да е съществуващ или бъдещ носител, да превежда Елементите на друг език и да ги адаптира. 

Всяко друго използване на Елементите е строго забранено и представлява нарушение на разпоредбите на Закона за интелектуална собственост. 

ЧЛЕН 8 - ЛИЧНИ ДАННИ

PFM в никакъв случай няма да изисква от Потребителя да съобщава личните си данни за частта, посветена на продуктите за здравето, предмет на AMM, която се намира на Уебсайта.

Независимо от горепосоченото, за да се възползва от промоционални операции и/или операции за лоялност, единствено за продукти за здравето, които не са на AMM, PFM може да бъде задължен да събира лични данни за Потребителя единствено с цел организиране на тези операции. Тези лични данни се обработват автоматично и могат да бъдат използвани за връзка с вас.

За повече информация относно ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Уебсайта, PIERRE FABRE ORAL CARE приканва потребителите да се запознаят със следните известия: https://www.pierrefabre-oralcare.com/bg-bg/politika-za-poveritelnost


ЧЛЕН 9 - ХИПЕРВРЪЗКИ

Потребителят е информиран, че PIERRE FABRE ORAL CARE може да предоставя връзки към уебсайтове и/или приложения, които принадлежат или не на Pierre Fabre Group. Тези уебсайтове и/или приложения са независими от Уебсайта.
PIERRE FABRE ORAL CARE не редактира и не контролира източниците и съдържанието на тези уебсайтове или техните връзки към други уебсайтове и/или приложения.
Връзките към тези уебсайтове и/или приложения по никакъв начин не означават одобрение, потвърждение или придържане на PIERRE FABRE ORAL CARE към съдържанието на тези уебсайтове и/или приложения, а още повече към начина, по който те могат да бъдат използвани.
Следователно PIERRE FABRE ORAL CARE не носи отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, рекламите, бисквитките или други елементи на тези уебсайтове, както и за каквито и да било щети или загуби, доказани или предполагаеми, произтичащи или свързани с използването на тази информация, услуги или данни, налични на тези уебсайтове и/или приложения.

Хипервръзки могат да се създават само с предварителното писмено разрешение на PIERRE FABRE ORAL CARE. Всички искания за разрешение трябва да се изпращат на следния адрес: contact.pierrefabreoralcare@pierre-fabre.com

ЧЛЕН 10 - ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
За повече информация относно използването на бисквитки на уебсайта PIERRE FABRE ORAL CARE приканва Потребителите да се запознаят с таблицата за бисквитките на следния адрес: https://www.pierrefabre-oralcare.com/bg-bg/politika-za-poveritelnost

 
ЧЛЕН 11 - ОТКАЗ ОТ ПРАВА И ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Ако някоя от разпоредбите на ОУ е невалидна поради промяна в законодателството, подзаконовите актове или съдебно решение, това по никакъв начин не засяга валидността и спазването на останалите разпоредби на ОУ. 
Ако някоя от страните не се позове на някоя от разпоредбите на ОУ, тя не може да претендира да се позове на същата разпоредба по-късно. 
 
ЧЛЕН 12 - РАЗЛИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

В степента, в която дадена разпоредба на ОУ би загубила своята валидност или би съдържала празнота, въпросната разпоредба ще бъде заменена с най-близката до нея от гледна точка на правното тълкуване. 
Потребителите декларират и потвърждават, че са прочели ОУ и че използването на Уебсайта представлява пълно и безусловно приемане от тяхна страна на всички ОУ. 
За всякакви въпроси, свързани с ОУ, или за всякакви въпроси или забележки относно Уебсайта или Потребителския акаунт, Потребителите могат да пишат на следния адрес: contact.pierrefabreoralcare@pierre-fabre.com
 
ЧЛЕН 13 - ПРОМЕНИ В ОУ

ОУ могат да бъдат променяни по всяко време от PIERRE FABRE ORAL CARE. Потребителите ще бъдат уведомени за тези промени. Всяко използване на Уебсайта след уведомяване за промяна ще означава приемане на ОУ. Приложимите ОУ ще бъдат тези, които са в сила на Уебсайта на датата на използването му от даден Потребител. Ако Потребителят не е съгласен с промените в ОУ, той се съгласява да не осъществява достъп до Уебсайта.
В случай на превод на ОУ, валидна и приложима е само френската версия. 

ЧЛЕН 14 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СЪОТВЕТНИ СЪДИЛИЩА

ОУ са предмет на френското законодателство. 
Всеки спор, възникнал във връзка с ОУ, ще бъде предмет на медиация, преди да бъдат предприети каквито и да било правни или произволни действия. При неуспех на медиацията спорът се отнася до съответния френски съд. 

Обратно към началото