OC_DENTIST_PATIENT_MAN_SMILE_LAUGHING_ADOBESTOCK_2019_45671
Съдържание

Развитие на пародонтита

Пародонтитът се развива на етапи, а последиците от него са необратими. Запознайте се с класификацията му, за да разберете развитието на това заболяване.

Пародонтитът е възпаление на пародонта. Тоест, на целостта, съставена от венеца и епителното прикрепване за повърхностния пародонт, и на цимента, десмодонта и алвеоларната кост за дълбокия пародонт. Това е патология, която се развива на етапи и чиито последици са необратими. Класификацията на пародонтита беше актуализирана през 2017 г. (1), в Чикаго, от Американската академия по пародонтология (AAP) и Европейската федерация по пародонтология (EFP). Тази нова класификация позволява на лекарите и на широката общественост да разберат развитието на това заболяване и да разполагат с общ речник за описание на симптомите.

Какви са различните етапи на пародонтита?

Наложително е пародонтитът да се лекува в най-ранния му стадий, за да се предотврати преминаването му в напреднал стадий, който води до загуба на зъби. Предишната класификация се отнасяше до "хроничен пародонтит" и "агресивен пародонтит". Понастоящем пародонтитът се характеризира със своя стадий и степен. 

Стадият се характеризира с три критерия: тежест, сложност и обхват на заболяването. Независимо от стадия, пародонтитът е локален, когато са засегнати по-малко от 30 % от зъбите, и генерализиран, когато са засегнати повече от 30 % от зъбите.

Етап 1 на пародонтит

 • Тежест: при етап 1, загубата на междузъбното прикрепване, т.е. дълбочината между зъба и венеца, е между 1 и 2 mm. Алвеолизата (т.е. разрушаването на алвеоларната кост) е по-малко от 15 % и няма подвижни зъби.
 • Сложност: алвеоларната кост е изчезнала главно във височина. Пародонталните джобове (пространството между венеца и зъба) са по-малки от 4 mm. Няма загуба на пародонтална опорна тъкан или тя е само от клас 1.

Етап 2 на пародонтит

 • Тежест: в стадий 2 загубата на междузъбното прикрепване е от 3 до 4 mm. Разрушаването на алвеоларната кост е от 15 до 33 %, като няма загуба на зъби.
 • Сложност: дълбочината на пародонталните джобове е по-малка от 5 mm. Алвеоларната кост е изчезнала главно във височина. Няма загуба на пародонтална опорна тъкан или тя е само от клас 1.

Етап 3 на пародонтит

 • Тежест: в стадий 3 загубата на междузъбно прикрепване е по-голяма или равна на 5 mm. Разрушаването на алвеоларната кост е по-голямо или равно на 50 % и поне 4 зъба са загубени.
 • Сложност: дълбочината на пародонталните джобове е по-голяма или равна на 6 mm. Ширината на алвеоларната кост е намаляла с поне 3 mm. Загубата на пародонтална опорна тъкан е от клас 2 или 3.

Етап 4 на пародонтит

 • Тежест: в стадий 4 загубата на междузъбно прикрепване е по-голяма или равна на 5 mm. Разрушаването на алвеоларната кост е по-голямо или равно на 50 % и поне 5 зъба са загубени.
 • Сложност: дълбочината на пародонталните джобове е по-голяма или равна на 6 mm. Ширината на алвеоларната кост е намаляла с поне 3 mm. Загубата на пародонтална опорна тъкан е от клас 2 или 3. За разлика от другите етапи на пародонтита, този етап изисква рехабилитация, т.е. заместване на липсващите зъби с импланти или мостове.

Какви са степените на пародонтита?

Степените на пародонтита показват степента на прогресиране на заболяването. 

Пародонтит степен А

 • Няма загуба на междузъбно прикрепване и алвеоларната кост не е разрушена през последните 5 години. Процентът на алвеолизата (загубата на алвеоларна кост) в най-засегнатата област, разделен на възрастта на пациента, е по-малък от 0,25.
 • Пациентът не пуши.
 • Пациентът няма диабет.

Ако тези критерии са изпълнени, става въпрос за бавно прогресиращ пародонтит.

Пародонтит степен В

 • Загубата на междузъбното прикрепване и загубата на алвеоларна кост през последните 5 години е по-малка от 2 mm. Процентът на алвеолизата (загубата на алвеоларна кост) в най-засегнатата област, разделен на възрастта на пациента, е между 0,25 и 1.
 • Пациентът пуши по-малко от 10 цигари на ден.
 • Пациентът е диабетик с ниво на гликиран хемоглобин под 7%.

Ако тези критерии са изпълнени, става въпрос за умерено прогресиращ пародонтит.

Пародонтит степен С

 • Загубата на междузъбното прикрепване и загубата на алвеоларна кост през последните 5 години е по-голяма или равна на 2 mm. Процентът на алвеолизата (загубата на алвеоларна кост) в най-засегнатата област, разделен на възрастта на пациента, е по-голям от 1.
 • Пациентът пуши повече от 10 цигари на ден.
 • Пациентът е диабетик с ниво на гликиран хемоглобин, по-голямо или равно на 7%.

Ако тези критерии са изпълнени, става въпрос за бързо прогресиращ пародонтит.

Източници:

 1. https://www.sfpio.com/images/Articles/PlaquetteGSK_NvlleCalssificationMalParo.pdf
Обратно към началото