OC_YOUNG_GIRL_EATING_SMILING_HEALTHY_SHUTTERSTOCK_291921743
Spis treści

Przyczyny nadwrażliwości zębów

Wiele osób cierpi z powodu nadwrażliwości zębiny. Dzięki Oral Care odkryjesz procesy odpowiedzialne za zjawisko „wrażliwych zębów”.

Mówienie o nadwrażliwości zębów jest niepoprawne z medycznego punktu widzenia: bardziej precyzyjne jest używanie terminów „nadwrażliwość zębiny” lub „hiperestezja”. Nadwrażliwość zębiny powoduje dyskomfort, a nawet silny ból, gdy zęby są wystawione na działanie ciepła, zimna, słodkich lub kwaśnych pokarmów bądź podczas szczotkowania. Wiele osób cierpi z powodu nadwrażliwości zębiny. 

Nadwrażliwość zębiny jest zjawiskiem powszechnym

Metaanaliza przeprowadzona przez Collège national des chirurgiens-dentistes universitaires en santé publique na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej w Tuluzie (1) wskazuje, że nadwrażliwość zębiny dotyczy nawet 20% populacji osób dorosłych. Zjawisko „wrażliwych zębów” jest konsekwencją dwóch następujących po sobie procesów. Najpierw odsłonięta zostaje zębina, a następnie otwierają się znajdujące się w niej kanaliki zębinowe. Kanaliki leżą pod szkliwem lub cementem w korzeniu zęba. Ponieważ każdy z tych kanalików zawiera wyrostek odontoblastyczny, który wychodzi z miazgi przewodzącej nerwy, ból jest wywoływany przez kontakt z gorącym, zimnym, słodkim, kwaśnym pokarmem lub włosiem szczoteczki do zębów. Dlaczego jednak zębina ulega odsłonięciu?

Odsłonięcie zębiny z powodu utraty szkliwa

Nadwrażliwość może wystąpić w wyniku odsłonięcia zębiny na skutek demineralizacji lub ścierania szkliwa. W tym przypadku w grę wchodzą trzy główne przyczyny.

Źródła: 
http://www.dentairesantepublique.fr/hypersensibilite/

Erozja zębów

Erozja zębów

Erozja zębów jest główną przyczyną ścierania się powierzchni zębów. Wiąże się z rozpuszczaniem szkliwa na skutek działania kwasów pochodzących z kwaśnych pokarmów lub napojów, takich jak napoje gazowane, wino, soki owocowe, owoce cytrusowe lub produkty zawierające ocet. W przypadku niektórych zawodów przyczyną może być narażenie na działanie kwaśnych produktów lub oparów. Czasami erozję powoduje stosowanie produktów do wybielania zębów poza gabinetem stomatologicznym. Refluks żołądkowy, spowodowany problemami żołądkowymi, zaburzeniami odżywiania lub alkoholizmem, może również przyczynić się do rozwoju tego problemu.

Abrazja

Abrazja

Abrazja to zużycie szkliwa spowodowane ocieraniem się różnych przedmiotów lub substancji o zęby: zbyt twarde włosie szczoteczki, pasta zawierające produkty ścierne, bardzo suche jedzenie. Abrazja i erozja mogą współwystępować, gdy osoba szczotkuje zęby bezpośrednio po spożyciu kwaśnego produktu.

Tarcie

Tarcie

Tarcie to inaczej ocieranie się zębów o siebie. Dotyczy to w szczególności osób cierpiących na bruksizm (zaciskanie lub zgrzytanie zębami) lub onkofagię (obgryzanie paznokci).

Odsłonięcie zębiny w wyniku recesji dziąseł

Odsłonięcie zębiny w wyniku recesji dziąseł

Nadwrażliwość może również wystąpić w wyniku odsłonięcia zębiny na korzeniu na skutek recesji dziąseł. Zwykle jest to spowodowane zapaleniem przyzębia. Problem ten może być również wynikiem nieprawidłowego szczotkowania, używania szczoteczki o zbyt twardym włosiu, noszenia aparatu ortodontycznego lub protezy zębowej.

powrót do góry