OC_ImageStock_Woman_Oustide_Smile_2017
Spis treści

Zdrowie dziąseł a tytoń

Palenie jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju zapalenia dziąseł i chorób przyzębia. Dlatego ważne jest, aby osoby palące umiały rozpoznawać objawy na ich możliwie najwcześniejszym etapie, aby móc je wcześnie leczyć.

Wpływ palenia na zdrowie dziąseł ma charakter podstępny: jego skutki przez długi czas nie są zauważalne i dopiero, gdy palacz zaobserwuje pierwsze oznaki choroby przyzębia, zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest ona zaawansowana. Higiena jamy ustnej u osób palących musi być jeszcze bardziej rygorystyczna, jeśli chcą oni uniknąć próchnicy. 

Tytoń a zdrowie jamy ustnej: cichy wróg 

Nikotyna wystawia dziąsła palacza na prawdziwie ciężką próbę. Oprócz uzależnienia, ten alkaloid, powoduje również:

  • zaburzenie unaczynienia dziąseł: pod wpływem nikotyny kurczą się naczynia krwionośne, które odżywiają dziąsła; 
  • zmniejszenie aktywności ślinianek: nikotyna zmniejsza produkcję śliny, która jest niezbędna do zrównoważenia pH w jamie ustnej i ograniczenia odkładania się płytki nazębnej; 
  • zmniejszenie wydolności układu odpornościowego: komórki obronne, które mają chronić organizm przed infekcjami, nie są już w stanie prawidłowo pełnić swojej roli.

Wpływ tytoniu na zdrowie dziąseł 

W wyniku działania trzech przedstawionych wyżej czynników osoba paląca może nie odnotować żadnych objawów ze strony dziąseł zapowiadających ich stan zapalny, czyli krwawienia z dziąseł oraz ich zaczerwienienia, obrzęku i tkliwości, mimo że zapalenie dziąseł, a nawet choroba przyzębia zdążyła się już dobrze rozwinąć. 

Halitoza (nieświeży oddech), która towarzyszy chorobom przyzębia, może również pozostać niezauważona, ponieważ jest maskowana przez zapach tytoniu. Dopiero gdy osoba paląca zauważy, że niektóre z jej zębów zaczynają się poluzowywać lub ruszać, i że zaczynają być widoczne szyjki zębów, zaczyna się niepokoić i zwraca się do dentysty. Jednak na tym etapie paradontoza jest już mocno zaawansowana i ryzyko utraty jednego lub kilku zębów jest realne. 

Kolejnym szkodliwym działaniem nikotyny jest opóźnianie procesu gojenia się dziąseł ze względu na jej wpływ na unaczynienie tkanki. Dlatego w celu wspomożenia procesu gojenia zdecydowanie zaleca się zaprzestanie palenia po skalingu, usunięciu zęba, wszczepieniu implantu lub usunięciu głębokich kieszonek dziąsłowych. Bez tytoniu naczynia krwionośne dostarczające do dziąseł tlen i składniki odżywcze wracają do swojej normalnej średnicy, co przyczynia się do gojenia dziąseł. 

Porady dotyczące higieny jamy ustnej dla osób palących 

Pierwszą radą, jakiej udzielają dentyści swoim palącym pacjentom, jest oczywiście rzucenie palenia. Skutki rzucenia palenia dla dziąseł są natychmiastowe, nie trzeba długo czekać, aby je zauważyć. 

W przypadku osób, które kontynuują palenie, wymagana jest dyscyplina i konsekwencja w zakresie higieny jamy ustnej. Oprócz mycia zębów – od dwóch do trzech razy dziennie – powinny one również myć język i używać szczoteczek międzyzębowych lub nici dentystycznych do usuwania resztek pokarmu, które utknęły między zębami. Wskazana jest również wymiana szczoteczki do zębów co dwa miesiące (a nie co trzy). 

Ponadto osoby palące muszą częściej (2-4 razy w roku) niż osoby niepalące odwiedzać dentystę ze względu na brak objawów choroby przyzębia podczas palenia. W ten sposób lekarz będzie mógł wykryć początek choroby w jej najwcześniejszym stadium. 

I wreszcie, ponieważ już sam tytoń wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie jamy ustnej, najlepiej, aby palacze maksymalnie ograniczyli spożywanie słodkich i kwaśnych pokarmów i napojów, które sprzyjają rozwojowi próchnicy i zapaleniu dziąseł.

powrót do góry