oc_girl_braces_smile_1033591759
Samenvatting van het dossier

Orthodontie bij kinderen

Veel kinderen en tieners hebben om functionele of esthetische redenen een orthodontische behandeling nodig. Lees de antwoorden van onze experts op uw vragen en ontdek wanneer u hiermee best begint.

Het is belangrijk dat u van bij het begin voldoende aandacht schenkt aan het gebit van uw kind. De leeftijd waarop kinderen tandjes krijgen, kan sterk variëren. Dit heeft echter geen gevolgen voor hun mondgezondheid.

Hoe weet ik of mijn kind orthodontie nodig heeft?

In werkelijkheid gaat het vooral om de positie van de tanden in de mond van het kind, de uitlijning, de occlusie (d.w.z. hoe de boven- en ondertanden zich tot elkaar verhouden) en de positie van de kaak ten opzichte van de onderkaak (medische naam voor de lagere kaak). Ouders kunnen dus gemakkelijk afwijkingen vaststellen. Door de mond van hun kind te observeren, kunnen zij bijvoorbeeld opmerken dat de bovenste tandboog te ver naar voren staat ten opzichte van de onderste. Of constateren dat sommige tanden elkaar overlappen. Om er zeker van te zijn dat u geen probleem mist, kunt u het beste naar de tandarts gaan zodra de eerste melktanden doorkomen, en regelmatig controles laten uitvoeren gedurende de hele kindertijd. De tandarts kan u vertellen of uw kind een orthodontische behandeling nodig heeft.

Waarom tanden rechtzetten?

Scheve tanden leveren medische en psychologische problemen op:

  • Sommige mensen met scheve tanden ervaren niet alleen fysieke klachten, maar hebben ook last van een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze durven niet  met hun tanden bloot  te glimlachen en lijden soms aan een gebrek aan zelfvertrouwen.
  • Moeilijkheden bij het kauwen, en dus bij de spijsvertering, ontstaan als voedsel niet voldoende gekauwd wordt.
  • Het tandglazuur slijt sneller af, wat de tanden op lange termijn kwetsbaarder maakt waardoor ze vatbaarder worden voor gaatjes.
  • Scheve tanden of een misvormd gehemelte kunnen leiden tot snurken, slaapapneu en ademhalingsproblemen.
  • Wanneer een verkeerde beet door de botstructuur wordt gecompenseerd, veroorzaakt dit pijn in de nekwervels.
Beugels, vanaf welke leeftijd?

Beugels, vanaf welke leeftijd?

Het begin van een orthodontische behandeling bij kinderen hangt af van elk individueel geval. Het is onmogelijk te veralgemeniseren, elk kind is uniek. Alleen een specialist in de orthodontie kan u vertellen op welke leeftijd uw kind een beugel nodig heeft.

Lees meer
Waarom groeien tanden scheef?

Waarom groeien tanden scheef?

Er zijn vele redenen waarom de tanden van uw kind scheef groeien. Dit kan in verband staan met bepaalde gewoonten, functionele afwijkingen, genetica, enz. De oorzaken van scheefstaande tanden beter begrijpen, maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te nemen.

Lees meer
De verschillende beugels voor kinderen

De verschillende beugels voor kinderen

Uitneembare of vaste beugel? Een mondstukje, een plaatbeugel, een gehemelteplaat, blokjes, een expansieplaat? Voor heel wat ouders is het moeilijk om hier wegwijs uit te geraken. Onze experts vertellen u meer over de verschillende soorten beugels die orthodontisten gebruiken om de gebitsproblemen van uw kind te corrigeren.

Lees meer
Hoe maakt u uw tanden goed schoon met een beugel?

Hoe maakt u uw tanden goed schoon met een beugel?

Tandenpoetsen is belangrijk gedurende uw hele leven. Dit is vooral belangrijk als u een vaste of uitneembare beugel draagt, want slecht poetsen kan leiden tot medische en esthetische problemen. 

Lees meer

Wist u dat?

Bent u een expert in mondhygiëne?

De leeftijd van het eerste bezoek aan een orthodontist varieert naargelang de behoeften van het kind. Uw tandarts zal het gebit van uw kind onderzoeken om te bepalen of het nodig is een specialist in orthodontie te raadplegen om structurele, functionele of esthetische problemen te corrigeren.

70% tot 100% van de orthodontische en dentofaciale behandelingen worden vergoed (op basis van door de ziekteverzekering vastgestelde tarieven) onder voorwaarden: er moet vooraf toestemming worden gevraagd, het kind moet op het moment van de aanvraag jonger zijn dan 16 jaar en de behandeling moet binnen 6 maanden na de autorisatie van start gaan.

Tijdens het eerste consult bij de orthodontist wordt een diagnose gesteld. Er worden gebitsafdrukken genomen en de orthodontist maakt of vraagt een panoramische röntgenfoto van het gebit aan. De orthodontist zal ook foto's maken om zo op regelmatige basis de voortgang te bekijken en de reinheid van het gebit na te gaan, wat essentieel is tijdens de behandeling.

Orthodontisten en dentofaciale orthopeden brengen hun honoraria in rekening op basis van een halfjaarlijkse follow-up. In plaats van de kosten van de beugel na te gaan, is het beter de specialist te vragen naar de kosten van een behandelingsperiode van zes maanden, alsook naar het bedrag dat overblijft na terugbetaling door de ziekteverzekering en het ziekenfonds.

Een beugel tast de tanden niet aan, integendeel. Door de tanden uit te lijnen en hun positie in de mond te verbeteren, zorgen ze er ook voor dat de tanden gezonder zijn. De tanden zijn gemakkelijker te poetsen en het speeksel kan zijn ‘ zelfreinigende ’ werking beter uitvoeren. Dit betekent echter niet dat u uw tanden niet meer hoeft te poetsen!

Terug naar boven