oc_girl_teenager_orthodontic_invisible brace_shutterstock_1855838587
Samenvatting van het dossier

Waarom groeien de tanden van mijn kind scheef?

Door de mond van hun kind te observeren, kunnen ouders gemakkelijk zien dat sommige tanden verkeerd groeien of niet in de juiste positie staan. Wat zijn de oorzaken van deze gebitsproblemen?

Scheve tanden: een verkeerde positie van de tong

In rust moet de tong plat en flexibel zijn. De punt ervan moet de top van het gehemelte raken, achter de snijtanden van de bovenkaak, en de contouren ervan dienen rond het gehemelte te zijn geplaatst, in de buurt van de bovenkiezen. Om verschillende redenen kan bij kinderen de tong in rust echter verkeerd liggen, wat tot verschillende problemen kan leiden:

  • Het uitoefenen van een constante kracht op de voortanden, het kaakbeen of de onderkaak zorgt ervoor dat deze verschuiven of vervormen. Zelfs in rust oefent de tong kracht uit op de elementen die hij aanraakt. Als deze kracht gedurende lange tijd wordt uitgeoefend, kan dit structurele problemen veroorzaken, of bepaalde tanden laten scheefgroeien.
  • De doorbraak van een volwassen tand kan worden belemmerd wanneer de tong voortdurend drukt op het tandvlees of in de ruimte die overblijft na het verlies van een melktand. De tong kan ook een goede occlusie verhinderen, d.w.z. de correcte uitlijning en positie van de boventanden ten opzichte van de ondertanden wanneer de mond gesloten is.
  • Het kan nodig zijn om bij een logopedist langs te gaan om de onjuiste tongpositie te corrigeren.

Tanden die slecht groeien door zuigreflexen

Het is een bekend probleem voor ouders: het zuigen op de duim, vingers of op een fopspeen, wat even schadelijke gevolgen kan hebben, veroorzaakt veel structurele en functionele problemen, waaronder:

  • Slikstoornissen (zie hieronder);
  • Onevenwichtige spierkrachten in de lippen en tanden, waardoor de groei van de kaken wordt belemmerd en de tanden niet correct groeien.

Scheve tanden veroorzaakt door een slikstoornis

Er is sprake van een slikstoornis wanneer het kind blijft slikken alsof het aan de borst of de fles zuigt. Bij slikstoornissen is de tong van het kind slecht gepositioneerd en drukt deze ofwel naar voren tussen de boven- en ondertanden, ofwel op de snijtanden. De tong oefent niet voldoende kracht uit om de kaak en de onderkaak tot ontwikkeling te laten komen, terwijl de boventanden te ver naar voren worden geduwd ten opzichte van de ondertanden. Dit kan zover gaan dat bij sommige kinderen de boventanden zelfs zichtbaar blijven op de onderlip, ook wanneer de mond gesloten is. Dit wordt ook wel ‘ konijnentanden ’ genoemd.

Slecht geplaatste tanden: de invloed van genetica

Bij sommige mensen verklaart alleen al een familiegeschiedenis van slecht geplaatste tanden waarom de tanden bij kinderen scheef groeien. Er is geen functioneel of structureel probleem, alleen de invloed van erfelijke factoren.

Waarom zou ik de tanden van mijn kind moeten laten rechtzetten?

Slecht geplaatste tanden en een kaak en onderkaak die zich niet goed hebben ontwikkeld, leiden tot veel problemen:

  • Spraakstoornissen, die tot aanzienlijke uitspraakfouten kunnen leiden;
  • Ademhalingsmoeilijkheden, of de opeenstapeling van ziekten van de bovenste luchtwegen;
  • Meer moeite met een goede mondhygiëne, aangezien overlappende tanden het tandenpoetsen bemoeilijken. Bovendien is in dit geval speeksel minder effectief in het vervullen van zijn rol als ‘ natuurlijke reiniger ’ van de tanden;
  • Moeite met kauwen, wat leidt tot maag- en spijsverteringsproblemen;

Hoe kan een volwassen tand die scheef groeit weer worden rechtgezet?

De enige manier om een scheefgroeiend volwassen gebit weer recht te zetten, is door een orthodontist te raadplegen. Deze zal, afhankelijk van de leeftijd van het kind, bepalen welke de meest doeltreffende beugel is om de bot- of tandafwijkingen te corrigeren.

Terug naar boven