oc_women_braces_dentist_317912824
Samenvatting van het dossier

Orthodontie bij volwassenen

Een orthodontische behandeling kan op elke leeftijd worden toegepast, want met de juiste zorg kunnen tanden en kiezen op elk moment rechtgezet worden.

Waarom als volwassene kiezen voor een orthodontische behandeling?

Er zijn verschillende redenen waarom volwassenen hun tanden willen laten rechtzetten. Om hun zelfvertrouwen een boost te geven, of om een medisch probleem aan te pakken.

De meest voorkomende redenen zijn:

  • Geen complexen meer te hebben over scheve tanden. Sommige mensen schamen zich over deze onvolkomenheid en beschouwen het als een lichamelijk gebrek, wat er soms zelfs toe kan leiden dat ze sociale situaties vermijden.
  • Spijsverteringsstoornissen. Deze zijn het gevolg van ondoeltreffende kauwbewegingen, die op hun beurt worden veroorzaakt door een slechte occlusie (de boven- en ondertanden komen niet goed op het voedsel neer).
  • Terugkerende gaatjes, verzwakte en versleten tanden. Deze worden veroorzaakt door een slechte stand, waardoor het moeilijker wordt om de tanden doeltreffend te reinigen en er meer cariëslaesies ontstaan, die op hun beurt het glazuur sneller dan normaal aantasten.
  • Terugkerende gingivitis, omdat poetsen wordt bemoeilijkt door overlappende tanden. Bovendien kan het speeksel de tanden tussen de poetsbeurten door niet zo goed beschermen aangezien de tanden ‘ op ’ elkaar staan.
  • Frequente luchtweginfecties, door een misvormde kaak die de bovenste luchtwegen vernauwt. Deze misvorming van het gehemelte kan ook snurken en slaapapneu veroorzaken.

Hoe worden volwassen tanden rechtgezet?

De enige manier om tanden bij volwassenen recht te zetten, is via een orthodontische behandeling. Dentofaciale orthopedie zoals bij kinderen is niet mogelijk bij personen die hun botgroei hebben voltooid. Enkele definities ter herinnering: 

  • Orthodontie: een specialiteit in de tandheelkundige chirurgie gericht op het corrigeren van een afwijkende stand van tanden en kiezen;
  • Dentofaciale orthopedie: een tak van de tandheelkunde met als doel het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van misvormingen en afwijkingen van het gezicht, de bovenkaak, de tandboog en de tanden.

Op volwassen leeftijd is dentofaciale orthopedie niet meer mogelijk, tenzij een zeer invasieve operatie wordt uitgevoerd. Alleen orthodontische behandelingen, d.w.z. het corrigeren van de stand van de tanden zonder andere delen van de schedel aan te tasten, is mogelijk.

Om tanden op volwassen leeftijd recht te zetten, is het noodzakelijk een orthodontist te raadplegen. Deze zal een behandeling voorstellen die meerdere maanden kan duren.

Wat zijn de orthodontische behandelingen voor volwassenen?

Wat zijn de orthodontische behandelingen voor volwassenen?

De behandeling om de uitlijning van tanden na het volgroeien te corrigeren, is anders dan bij kinderen. Uw tandarts kan u vertellen welke orthodontische behandelingen specifiek geschikt zijn voor volwassenen

Lees meer

Wist u dat?

Bent u een expert in mondhygiëne?

Specialisten kunnen hun honoraria vrij bepalen. De kosten kunnen erg variëren, het is dan ook raadzaam om voor het begin van de behandeling één of meerdere prijsoffertes te vragen. Sommige technieken zijn duurder dan andere. Een linguaal apparaat met slotjes kost bijvoorbeeld tussen de 1200 en de 3000 euro, exclusief verzorging en follow-up.

Orthodontie voor volwassenen wordt niet vergoed door de ziekteverzekering, behalve voor 1 niet-verlengbaar semester in het kader van een kaakchirurgie, na voorafgaand akkoord van de sociale instelling die u dekt. In het algemeen worden orthodontische behandelingen voor volwassenen ook niet door aanvullende ziektekostenverzekeringen gedekt.

De duur van een orthodontische behandeling bij volwassenen varieert naargelang de complexiteit van de behandeling en de ernst van de situatie. De behandeling duurt minimaal 4 en maximaal 30 maanden, met een gemiddelde van 12 tot 24 maanden.

Het is onmogelijk om uw tanden recht te zetten zonder orthodontische behandeling en een beugel van welke aard dan ook (slotjesbeugel of mondstuk). Alleen een specialist kan uw behoeften beoordelen en een strikt en doeltreffend zorgprotocol opstellen.

Terug naar boven