OC_DENTIST_PATIENT_WOMAN_TEETH_ADOBESTOCK_2019_45677
Samenvatting van het dossier

De verschillende plaatsen van cariës

Cariës kan zich op specifieke plaatsen vormen. Ontdek waarom u gaatjes heeft op bepaalde plaatsen, zodat u uw hygiënische gewoonten kunt veranderen.

Cariës komt op specifieke plaatsen voor: in de tandgroeven, tussen twee tanden of aan de hals (bij de tandvleesrand). Naast deze plaats op de tand zelf, kan cariës verschillende soorten tanden aantasten: snijtanden, hoektanden, voorkiezen of maaltanden. De plaats en het type van de door gaatjes aangetaste tanden is niet onbelangrijk: het is een teken van hoe goed u voor uw tanden en/of tandvlees zorgt. Als u begrijpt waarom u gaatjes heeft op een bepaalde plaats op een bepaald type tand, kunt u uw hygiënische gewoonten veranderen om verdere gaatjes te voorkomen. 

Cariës in de groeven

De groeven bevinden zich op de occlusale vlakken van de tanden, d.w.z. het gedeelte van de tand dat wordt gebruikt om te kauwen. Enkel maaltanden en voorkiezen hebben groeven en kunnen dus aangetast worden door cariës in de groeven. Omdat wijsheidstanden maaltanden zijn, kunnen ze ook aangetast worden door cariës in de groeven.

  • Waarom hier? Gaatjes ontstaan vaak in de groeven omdat die soms diep zijn en daardoor moeilijk te bereiken en te reinigen met de borstelharen van de tandenborstel. Bacteriën kunnen daar dus groeien en het tandglazuur aantasten zonder dat dit wordt opgemerkt totdat de pijn optreedt.
  • Welke preventie?Bij kinderen is het nu mogelijk de groeven van blijvende maaltanden met hars af te dichten vanaf de leeftijd van 6 of 7 jaar, wanneer het risico op cariës groot is. Dit voorkomt dat bacteriën binnendringen. Bij volwassenen is een perfecte mondhygiëne nodig - meer bepaald het gebruik van mondwater tegen tandplak en een bezoek aan de tandarts om de 6 maanden voor een controle.
  • Welke behandeling? Afhankelijk van de mate van beschadiging van de tand verwijdert de tandarts het carieuze weefsel en brengt vervolgens een fluoridevernis of -hars aan om de groeven af te dichten. Als het gaatje groot is en het tandbederf diep zit, moet de tandarts de tand herstellen of zelfs ontzenuwen als de pulpa is aangetast.

 Interdentale cariës

Interdentale cariës ontwikkelt zich, zoals de naam al zegt, tussen twee tanden. Mensen bij wie de tanden scheef staan en die dus onregelmatigheden vertonen waartussen zich voedselresten kunnen nestelen, zijn vatbaarder voor dit soort cariës.

  • Waarom hier? De ruimte tussen de tanden kan niet worden bereikt met een gewone tandenborstel. Bacteriën kunnen zich dus vermenigvuldigen zonder dat ze door de borstelharen van de tandenborstel worden verwijderd. Interdentale cariës kan alle soorten tanden aantasten. Het komt echter vaak voor op de snijtanden omdat tandplak zich daarachter kan ophopen, of omdat ze verzwakt zijn door trauma (vallen), vooral bij kinderen.
  • Welke preventie? Enkel door te flossen of door interdentale borsteltjes te gebruiken kunt u interdentale cariës voorkomen, naast tweemaal per jaar het tandsteen door uw tandarts te laten verwijderen.
  • Welke behandeling? Als enkel het glazuur of het tandbeen is aangetast, verwijdert de tandarts het carieuze weefsel en reconstrueert vervolgens beide tanden. Als de pulpa is aangetast, kan het nodig zijn de tanden te ontzenuwen en vervolgens te trekken en ze te vervangen door een implantaat of een brug.

Halscariës

Halscariës ontstaat op de grens tussen de tandkroon en het tandvlees. 

  • Waarom hier? Bacteriën hebben het gemakkelijker om het glazuur in dit gebied te demineraliseren, omdat het dunner is en dus minder bestand tegen bacteriële aanvallen. Halscariës kan alle soorten tanden aantasten als het poetsen bij de tandvleesgrens niet goed genoeg wordt gedaan.
  • Welke preventie? U moet niet enkel uw tanden goed poetsen, maar ook uw tandvlees verzorgen. Het gebruik van mondwater tegen tandplak om de ontwikkeling van bacteriële tandplak in de hals te beperken wordt sterk aanbevolen, evenals een controle en tandsteenverwijdering bij de tandarts tweemaal per jaar.
  • Welke behandeling? Gaatjes in de hals ontstaan meestal snel omdat de bacteriën het tandbeen sneller aanvallen, aangezien het glazuur in dit gebied dunner is. Als de medische behandeling niet snel aanslaat en de pulpa is aangetast, moet de tandarts een endodontische behandeling uitvoeren, d.w.z. de tand ontzenuwen, en de tand vervolgens vervangen door een brug of een implantaat.
Terug naar boven