OC_WOMAN_SMILE_SHUTTERSTOCK_717677539
Samenvatting van het dossier

Bruxisme

Bruxisme zorgt ervoor dat tanden afslijten doordat ze tegen elkaar aanwrijven. Het is een must om de oorzaak te achterhalen voor een passende behandeling.

De meeste mensen die aan bruxisme lijden, horen dit van hun partners, die klagen dat ze 's nachts tijdens het slapen tandenknarsen. Naast de gevolgen voor het samenleven heeft bruxisme nog een andere impact: de slijtage van de tanden en kiezen doordat ze tegen elkaar wrijven. Om een behandeling tegen bruxisme te kunnen toepassen, is het een must om de oorzaak te achterhalen, en te weten welke specialist u moet raadplegen.

10-20%

van de kinderen heeft last van bruxisme

5-8%

van de volwassenen heeft last van bruxisme

Wat is bruxisme?

Wat is bruxisme?

Bruxisme wordt gedefinieerd als een activiteit van de kaak die niet dient om zich te voeden en die herhaaldelijk, onwillekeurig en meestal onbewust voorkomt. Er zijn twee vormen van bruxisme: 

 • Centrisch bruxisme, dat wordt gekenmerkt door het op elkaar klemmen van de tanden, zonder geluid, gewoonlijk overdag, dat meer vrouwen dan mannen treft(1).
 • Excentrisch bruxisme, dat zich manifesteert door tandenknarsen, meestal 's nachts, hoorbaar voor een persoon die naast de persoon ligt die aan deze parafunctie lijdt, d.w.z. deze onbewuste beweging wordt uitgevoerd zonder een specifiek doel.
Wie te raadplegen in geval van bruxisme?

Wie te raadplegen in geval van bruxisme?

De tandarts of stomatoloog is de eerste specialist die u moet raadplegen in geval van bruxisme. Zij weten hoe de diagnose te stellen en verwijzen hun patiënten door naar andere specialisten (psychoanalyticus, hypnotherapeut, kinesist, enz.) om een multifactoriële behandeling van bruxisme op punt te stellen.

 Wat zijn de oorzaken van bruxisme?

De oorzaken van bruxisme zijn talrijk en multifactorieel. Toch ligt de oorzaak meestal in de psychoaffectieve sfeer, en spelen stress en angst een belangrijke rol bij het uitlokken van bruxisme. Sommige specialisten delen de soorten bruxisme in volgens hun oorzaak: 

 • Primair bruxisme, dat een gedragsstoornis is van het autonome zenuwstelsel, en meestal de vorm aanneemt van het op elkaar klemmen van de tanden. Het wordt niet veroorzaakt door een fysiologische of psychologische ziekte of door medicatie. Het kan een tic nerveux zijn, die vooral wordt geactiveerd wanneer de persoon zich moet concentreren op een taak of wanneer hij of zij gestrest is.
 • Secundair bruxisme, dat een symptoom is van ziekte, neurologische, psychiatrische of slaapstoornissen, of een bijwerking van bepaalde medicatie. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van epilepsie, posttraumatische stressstoornis, slapeloosheid, en slaapapneu... Meestal uit zich dat in tandenknarsen.

Sommige factoren verhogen het risico op bruxisme, zoals dagelijks alcohol drinken, roken, drugmisbruik (harddrugs), maar ook de consumptie van cafeïne, in de vorm van koffie of frisdrank met deze stof.

Hoe overwint u bruxisme?

Omdat bruxisme door verschillende oorzaken wordt veroorzaakt, moet de behandeling alomvattend zijn. Deze omvat meestal:

 • Gedragstherapie, die verschillende vormen kan aannemen, bijv. psychotherapie, therapeutische hypnose, beter slaapmanagement, meditatie, enz.
 • Tandheelkundige behandelingen, zoals het dragen van een mondstukje, vooral 's nachts, om tandslijtage als gevolg van bruxisme te beperken. De tandarts kan ook de tanden weer in evenwicht brengen, om de kracht beter te verdelen wanneer de patiënt zijn tanden klemt of knarst, door bepaalde tanden bij te vijlen, composietmaterialen of facings erop te lijmen, of een orthodontische behandeling uit te voeren.
 • Behandelingen met geneesmiddelen: spierverslappers kunnen worden voorgeschreven, maar als onderdeel van een holistische behandeling.
 • In sessies bij de kinesist leert de patiënt om de spieren die voor het kauwen worden gebruikt te ontspannen.

Wat zijn de gevolgen van bruxisme?

De gevolgen van bruxisme blijven niet beperkt tot klachten van de partner die er 's nachts wakker van ligt, of tot pijn in de kaak als gevolg van het op elkaar klemmen van de tanden overdag. Het veroorzaakt: 

 • tandslijtage, die kan leiden tot breuk en verlies van sommige tanden;
 • overgevoeligheid van het tandbeen: het glazuur van de tanden wordt door wrijving weggesleten en laat het tandbeen doorschijnen, dat gevoeliger is voor warm, koud, zoet en zuur;
 • beweeglijkheid van de tanden, of zelfs het verdwijnen van het alveolaire bot;
 • hypertrofie van en pijn in de kaakspieren.

 

Bronnen: 
(1) Thesis " Le bruxisme : étiologies et traitements complémentaires au port de la gouttière ", 2017, Agathe DEAN, Faculté de chirurgie dentaire, Université de Lille, http://pepite-depot.univ-lille2.fr/nuxeo/site/esupversions/32d79a1a-d2f4-4e29-9c51-da5ecdb07126

Terug naar boven