OC_YOUNG_MAN_HAT_SMILE_SHUTTERSTOCK_253202191
Samenvatting van het dossier

Gevoelig tandvlees

" Gevoelig tandvlees " heeft verschillende oorzaken. Zoek uit waardoor uw tandvlees " gevoelig " is zodat u uw tandarts kunt helpen een diagnose te stellen.

" Gevoelig tandvlees " leidt tot verschillende symptomen en heeft verschillende oorzaken. Het is belangrijk om precies te kunnen bepalen wat uw tandvlees " gevoelig " maakt, om uw tandarts te helpen de oorzaak van deze gevoeligheid vast te stellen. Hij of zij zal dan in staat zijn een behandeling toe te passen om uw ongemak te verlichten.

Waarom is mijn tandvlees gevoelig?

Vanuit medisch oogpunt bestaat er niet zoiets als " gevoelig tandvlees ". Wanneer u uw tandarts bezoekt, is het belangrijk dat u uw symptomen nauwkeurig kunt beschrijven, zodat de oorzaak snel kan worden vastgesteld. Wat bedoelt u precies met " gevoelig tandvlees "? Is het pijn aan het tandvlees, bloeden, abcessen, zweren, gevoeligheid voor warmte of kou, pijn bij het kauwen of poetsen van uw tanden...? Als u heel duidelijk kunt uitleggen wat u bedoelt met " gevoelig tandvlees ", zal het voor uw arts gemakkelijker zijn om de oorzaak vast te stellen. Gevoeligheid van het tandvlees kan vele oorzaken hebben.

Uw tanden poetsen.

Het tandvlees kan gevoelig zijn tijdens het poetsen van de tanden, omdat het poetsen te agressief is voor het tandvlees, of omdat de borstelharen van de tandenborstel te hard zijn. Het is niet de hardheid van de borstelharen die de doeltreffendheid van het poetsen bepaalt, maar wel de borsteltechniek. Het hangt ook af van het gebruik van een geschikte tandpasta, en accessoires zoals interdentale ragers, flosdraad, of mondwater om tandplak te verwijderen

Parodontale ziekten.

Omgekeerd kan het tandvlees ook pijnlijk zijn als het niet goed en regelmatig wordt gepoetst. Bacteriële tandplak hoopt zich op en veroorzaakt gingivitis. Als het niet wordt behandeld, ontwikkelt deze gingivitis zich tot parodontitis. De gevolgen zijn onomkeerbaar en zichtbaar: parodontale pockets (d.w.z. een " holte " tussen de tanden en het tandvlees, waar het alveolaire bot is vernietigd), tandverlies.

Hormonale veranderingen.

Hormonale veranderingen gedurende het leven leiden tot variaties in het tandvleesweefsel. Het komt dan ook vaak voor dat " gevoelig tandvlees " optreedt in de puberteit, tijdens de zwangerschap, in bepaalde perioden van de menstruatiecyclus of in de menopauze.

Het dragen van een beugel of tandprothese.

Een slecht passend apparaat kan tandvleesgevoeligheid veroorzaken. Orthodontische apparaten, die bedoeld zijn om tanden en kiezen op één lijn te brengen of tandprothesen, die uitgevallen of getrokken tanden en kiezen vervangen omdat ze in slechte staat waren, kunnen op het tandvlees drukken en pijn veroorzaken.

Cariës.

Men kan de indruk hebben dat het tandvlees gevoelig is, terwijl het in feite een tand met gaatjes is die de pijn veroorzaakt. De pijn die door het tandbederf wordt veroorzaakt, verspreidt zich over het tandvlees omdat de bacteriën zich verspreiden en de pulpa en vervolgens het weefsel rond de tand aanvallen. Dit leidt uiteindelijk tot een tandabces.

Sommige geneesmiddelen.

Geneesmiddelen veroorzaken een droge mond, wat uiteindelijk leidt tot pijn in het tandvlees. Dit is met name het geval voor chemotherapieën die worden gebruikt om kanker te behandelen.

Hoe kalmeert u gevoelig tandvlees?

Hoe kalmeert u gevoelig tandvlees?

Om gevoelig tandvlees te verlichten, is het nodig de symptomen nauwkeurig te beschrijven en de oorzaak van de gevoeligheid vast te stellen. Door de precieze oorzaak te kennen, is het dus mogelijk om corrigerende maatregelen te nemen of de pathologie te behandelen.

Wat kunnen de oorzaken zijn van gevoelige tanden?

  • Als te krachtig of te inefficiënt poetsen de oorzaak is, is het belangrijk goede gewoonten aan te nemen en het juiste materiaal te gebruiken voor een onberispelijke mondhygiëne. Uw apotheker of tandarts kan u advies geven over welke tandenborstel de juiste hardheid heeft, en welke tandpasta en mondwater u verlichting geven bij uw tandvlees.
  • Als uw tandvlees gevoelig is als gevolg van gingivitis, moet u naar uw tandarts gaan. Hij kan tandsteen verwijderen en controleren of het geen parodontitis is, waarvoor een uitgebreidere behandeling nodig is.
  • Als de pijn verband houdt met een gaatje, is het absoluut noodzakelijk om dit door uw tandarts te laten behandelen. Inderdaad, een gaatje " geneest " niet vanzelf. Indien geen tandheelkundige behandeling wordt uitgevoerd, gaat de bacteriële groei door totdat de tand verloren gaat en de tand een abces vormt.
  • Gevoeligheden van het tandvlees in verband met het dragen van orthodontische apparatuur of prothese- moeten worden gemeld aan de arts die de apparatuur heeft geplaatst, zodat aanpassingen kunnen worden gedaan om het ongemak te verlichten.

Als uw pijn aan het tandvlees geen tandheelkundige oorzaak heeft, praat dan met uw huisarts, zodat hij of zij de oorzaak kan onderzoeken en vaststellen of het uw algemene gezondheid beïnvloedt.

Terug naar boven